Registračné hodiny do dyany ladyfit prebiehajú v Hektor fitnesscentrum.

V rámci zlepšovania služieb budú v hektorovi prebiehať rekonštrukčné práce. Sprchy budú mimo prevádzky do 6.11. Ospravedlňujeme sa o zníženie komfortu počas cvičenia.